PROAC AB har erhållit två nya ordrar.

Elkraftsindustrin
  • Fundamentering samt engineering och tillverkning av ställverksstål.
Sågverksindustrin
  • Ytterligare förtroende att utveckla en spindellagring likt den vi tidigare utvecklat mot samma kund. Nu gällande hyvelmaskinen för den horisontella linjen.
  • Kringutrustning för att underlätta omställning mella olika hyvelprofiler/dimensioner i hyvelmaskinen.
  • Engineera om spånbalningslinjen.
September 2018 Orderingång

You May Also Like